שנים הבאות שנים קודמות
 • 1952
 • 1953
 • 1954
 • 1955
 • 1956
 • 1957
 • 1958
 • 1959
 • 1960
 • 1961
 • 1962
 • 1963
 • 1964
 • 1965
 • 1966
 • 1967
 • 1968
 • 1969
 • 1970
 • 1971
 • 1972
 • 1973
 • 1974
 • 1975
 • 1976
 • 1977
 • 1978
 • 1979
 • 1980
 • 1981
 • 1982
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
 • 1987
 • 1988
 • 1989
 • 1990
 • 1991
 • 1992
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
    
(שנת התשע"ח (2018
עיצוב המעטפה והבול
(העבר הסמן על פני הבול לקבלתו בהגדלה בצרוף הסבר נוסף)
בול ומעטפת יום הזיכרון שהוענקו למשפחות השכולות
מעצב הבול ומעטפת יום הזיכרון - גדעון שגיא
 
איגרת שר הביטחון
(יום הזיכרון התשע"ח (2018

יום הזיכרון, התשע"ח

משפחות יקרות,

 

בהתקרב יום הזיכרון, אנו החברה הישראלית כולה ובה מערכת הביטחון – נושאים את לפיד הזיכרון, כדי שיאיר לנו את הדרך קדימה.

לפיד הזיכרון מאיר לנו שבעה עשורים ואת הדרך שקדמה להם. את האור הגדול הִדליקו לנו יקיריכם, שמסרו את חייהם כדי שאנחנו נוכל לחיות חיים של ביטחון. אין ספק, שבעים שנותיה של מדינת ישראל הן סיפור מופלא של קוממיות והקמת בית לעם שנדד ונרדף אלפיים שנה. בשנים האלה –  הרף עין בהיסטוריה היהודית הארוכה – רשמנו הישגים ופריצות דרך מן המרשימים שידע העולם. קליטת העליות, יישוב הארץ, בנייתה והפרחתה הם פרק מפואר בדברי ימינו, ועליהם גאוותנו. זכינו להגשים את חלומם של רבים, שחלמו אך לא זכו, "להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים".

כל זה לא היה קורה בלי נחישותם של יקיריכם, חללי מערכות ישראל, ובלי הביטחון שהעניקו לנו – בחייהם ובמותם. כל זה לא היה מתרחש בלי תעצומות הנפש שגיליתם אתם, בני המשפחות השכולות, גם אחרי שמסרתם, על מזבח המדינה, את היקר לכם מכול. בזכות אומץ ליבם, גבורתם והקרבתם של הנופלים – ובזכותכם, שממשיכים לראות את האור הגדול – אנחנו צועדים זקופי קומה אל האתגרים הבאים. בליבנו תקווה גדולה שבשנים הבאות לא נחיה עוד על החרב, ואת מיטב הכישרונות והמשאבים נוכל להשקיע במדע ובטכנולוגיה, בחקלאות ובכלכלה ובפיתוח אוצרותיה של הארץ הנפלאה שלנו.

יהיה אשר יהיה, אנחנו עַם חזק ובעל חוסן רב לעמוד מול הסכנות, ונעשה הכול כדי שנזכה לשבת לבטח איש תחת גפנו ותאנתו ונתבשם מארץ זית שמן ודבש – הארץ המובטחת לנו.

תמיד, גם כאשר נזכה לימים שכולם שִׂמחה ואורה, נרכין את דגלנו לזכר יקירינו – אבל לא נשפיל את קומתנו ולא יֵרך לבבנו. נזכור את הנופלים במעלה הדרך לעצמאות ולביטחון, וכמובן אתכם, הנושאים כל יום את נטל האובדן והגעגועים.

סמוך ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, כמו בכל יום, אנו עושים הכול כדי להנציח את חללי מלחמת הקיום שלנו, לשמר לעד את מורשת גבורתם ולהנחילה לדורות הבאים. שמותיהם חקוקים על קיר הנצח בהיכל הזיכרון בירושלים, ובו יידלק – עד עולם – נר לזכרם.

אני שולח לכם יד מאמצת ומחבקת. תמיד נזכור את יקיריכם – יקירינו, יקיריה של האומה כולה.

 

ברגשי כבוד,

אביגדור ליברמן

שר הביטחון

 

 
כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page